≡ Menu

Mặt bằng officetel The Tresor

Mặt bằng officetel The Tresor được thiết kế dành cho văn phòng các officetel đa dạng các lại diện tích từ 27m2 đến 50m2

top